طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vestry به فارسی vestry یعنی چه

vestry


نمازخانه کوچکى که متصل بکليسا ميباشد،اتاق دعا،رخت کن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها