طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه veterinarian به فارسی veterinarian یعنی چه

veterinarian


افسر دامپزشک ،پزشک حيوانات در ارتش دامپزشک ،دامپزشک ،بيطار
علوم نظامى : رشته دامپزشکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها