معنی و ترجمه کلمه veterinarian به فارسی veterinarian یعنی چه

veterinarian


افسر دامپزشک ،پزشک حيوانات در ارتش دامپزشک ،دامپزشک ،بيطار
علوم نظامى : رشته دامپزشکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها