معنی و ترجمه کلمه vibration sense به فارسی vibration sense یعنی چه

vibration sense


روانشناسى : حس ارتعاش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها