طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vibrometer به فارسی vibrometer یعنی چه

vibrometer


)vibrograph(نوسان نگار،نوسان سنج
علوم مهندسى : نوسان سنج

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها