طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه viceroyship به فارسی viceroyship یعنی چه

viceroyship


)viceroyalty(نيابت سلطنت ،مدت نيابت سلطنت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها