معنی و ترجمه کلمه voltage loss به فارسی voltage loss یعنی چه

voltage loss


تلف ولتاژ
علوم مهندسى : گمگشتگى فشار الکتريکى
الکترونيک : اتلاف ولتاژ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها