طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه waer and tear به فارسی waer and tear یعنی چه

waer and tear


بازرگانى : فرسودگى و سائيدگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها