طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه waggon به فارسی waggon یعنی چه

waggon


)wagon(واگن ،ارابه ،بارکش ،با واگن حمل کردن
علوم مهندسى : واگن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها