معنی و ترجمه کلمه walk back به فارسی walk back یعنی چه

walk back


شل کردن( طناب)
علوم نظامى : به عقب خم شويد
علوم دريايى : شل کردن ،به عقب خم شويد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها