طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wannigan به فارسی wannigan یعنی چه

wannigan


)wanigan(رو پوش ،سقف تراکتور يا ماشين بارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها