طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه want of precaution به فارسی want of precaution یعنی چه

want of precaution


قانون ـ فقه : بى احتياطى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها