طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه war head به فارسی war head یعنی چه

war head


قسمت قابل انفجار اژدر که هنگام مشق کردن برداشته ميشود،سر اژدر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها