معنی و ترجمه کلمه war paint به فارسی war paint یعنی چه

war paint


(ميان سرخ پوستان امريکا )نقاشى بدن براى رزم و پيکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها