معنی و ترجمه کلمه war to the knife به فارسی war to the knife یعنی چه

war to the knife


کارد و کارد کشى ،جنگ سخت ،جنگ خونين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها