طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه warehouse به فارسی warehouse یعنی چه

warehouse


در انبار نگه داشتن ،)ware room(انبار کردن ،مخزن ،انبار گمرک ،انبار کالا،بارخانه
علوم مهندسى : مخزن
عمران : انبار
معمارى : انبار کالا
قانون ـ فقه : در انبار نگهداشتن
بازرگانى : انبار
علوم نظامى : انبار کالا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها