طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه warehousing به فارسی warehousing یعنی چه

warehousing


انباردارى
بازرگانى : نگهدارى در انبار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها