معنی و ترجمه کلمه warm-blooded به فارسی warm-blooded یعنی چه

warm-blooded


خون گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها