طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه warning signal به فارسی warning signal یعنی چه

warning signal


علامت اعلام خطر
علوم نظامى : علامت خطر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها