معنی و ترجمه کلمه warrant 1 به فارسی warrant 1 یعنی چه

warrant 1


ضمانت کردن ،تعهد کردن ،تصديق کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها