معنی و ترجمه کلمه water sterilizing bag به فارسی water sterilizing bag یعنی چه

water sterilizing bag


علوم نظامى : کيف تصفيه اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها