معنی و ترجمه کلمه wateriness به فارسی wateriness یعنی چه

wateriness


ابکى بودن ،رقيقى ،پرابى ،ابدارى ،کمرنگى ،بيمزگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها