معنی و ترجمه کلمه watershed (am) به فارسی watershed (am) یعنی چه

watershed (am)


بارشسرا،سرابان ،ابريز
معمارى : اب پخشان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها