طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wattless component به فارسی wattless component یعنی چه

wattless component


جريان هرز
الکترونيک : جريان کور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها