طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه way worn به فارسی way worn یعنی چه

way worn


خسته راه ،خسته سفر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها