طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه we are kin به فارسی we are kin یعنی چه

we are kin


ما با هم وابسته ايم ،ما با هم منسوبيم ،ما با هم خويشيم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها