طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه we are not on speaking terms به فارسی we are not on speaking terms یعنی چه

we are not on speaking terms


با هم حرف نميزنيم ،با هم قهر هستيم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها