معنی و ترجمه کلمه we cannot trace the petitioner به فارسی we cannot trace the petitioner یعنی چه

we cannot trace the petitioner


نميتوانم سابقه عرضحال دهنده را پيدا کنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها