معنی و ترجمه کلمه weapon delivery به فارسی weapon delivery یعنی چه

weapon delivery


علوم نظامى : پرتاب جنگ افزار يا وسيله پرتاب جنگ افزار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها