معنی و ترجمه کلمه weapon selector به فارسی weapon selector یعنی چه

weapon selector


علوم نظامى : مقياس يا جدول تعيين خسارات اتمى يا ميزان دوز دريافتى هدفها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها