معنی و ترجمه کلمه weather observation به فارسی weather observation یعنی چه

weather observation


مشاهدات جوى
علوم نظامى : مشاهدات هواشناسى ديدبانى جوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها