طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه weedy به فارسی weedy یعنی چه

weedy


پر از علف هرزه ،هرز،خودرو،دراز و باريک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها