طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه when will women have the vote? به فارسی when will women have the vote? یعنی چه

when will women have the vote?


زنان کى حق راى( دادن ) خواهند داشت ؟

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها