معنی و ترجمه کلمه whenever به فارسی whenever یعنی چه

whenever


هر وقت که ،هر زمان که ،هرگاه ،هنگاميکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها