طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه whippletree به فارسی whippletree یعنی چه

whippletree


)whiffletree(تير مال بند درشکه و غيره

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها