طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wicked به فارسی wicked یعنی چه

wicked


نابکار،شرير،بدکار،تبه کار،گناهکار،بد خو،بدجنس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها