معنی و ترجمه کلمه will to power به فارسی will to power یعنی چه

will to power


روانشناسى : قدرت خواهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها