طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه word for word به فارسی word for word یعنی چه

word for word


کلمه به کلمه ،تحت اللفظى
قانون ـ فقه : طابق النعل بالنعل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها