معنی و ترجمه کلمه wriggle به فارسی wriggle یعنی چه

wriggle


لوليدن ،طفره زدن ،جنبانيدن ،کرم وار تکان دادن ،لول خوردن ،حرکت کرم وار کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها