معنی و ترجمه کلمه x-ray crystallography به فارسی x-ray crystallography یعنی چه

x-ray crystallography


شيمى : بلورنگارى پرتو ايکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها