طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه yardage به فارسی yardage یعنی چه

yardage


ميزان و مقدار چيزى بحسب يارد،مجموعه
ورزش : تعداد ياردهاى بدست امده بازيگر يا تيم فوتبال امريکايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها