معنی و ترجمه کلمه yardarm به فارسی yardarm یعنی چه

yardarm


بازوى افقى( دکل)
علوم نظامى : بازوى دکل ناو
علوم دريايى : بازوى افقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها