طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه yawp به فارسی yawp یعنی چه

yawp


)yaup(خميازه کشيدن ،زوزه ،جيغ زدن ،وراجى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها