طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه yclept به فارسی yclept یعنی چه

yclept


)ycleped(ناميده ،موسوم ،مصطلح ،مقلب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها