معنی و ترجمه کلمه yellow daisy به فارسی yellow daisy یعنی چه

yellow daisy


(گ.ش ).گل پنچ هزارى ،گل ژاپونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها