طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه you are wiser than he به فارسی you are wiser than he یعنی چه

you are wiser than he


شما از او ( يا نسبت به او ) خردمندترهستيد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها