طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه young-helmholtz theory به فارسی young-helmholtz theory یعنی چه

young-helmholtz theory


روانشناسى : نظريه يانگ - هلمهولتس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها