طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه your worship به فارسی your worship یعنی چه

your worship


جناب اقاى( ... عنوان احترامى که گاهى در طعنه بکار ميرود)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها