طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه yurta به فارسی yurta یعنی چه

yurta


)yurt(خيمه کروى قرقيزهاى ساکن سيبريه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها