طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zero wait state computer به فارسی zero wait state computer یعنی چه

zero wait state computer


کامپيوتر : کامپيوتر با وضعيت انتظارى صفر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها