طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zodiac به فارسی zodiac یعنی چه

zodiac


منطقه البروج ،(نج ).زودياک ،منطقه البروج ،دايره البروج
نجوم : برجگاه
علوم نظامى : منطقه بروج دوازدهگانه
علوم دريايى : منطقه البروج

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها